Tổng quan quy trình nghiệp vụ quản lý của phần mềm DanTriSoft

Đây là quy trình quản lý chuẩn cho mô hình quản lý kinh doanh chuyên nghiệp của phần mềm Dân Trí Soft, nên đọc để có cái nhìn tổng quan trư...

Khởi tạo phần mềm, thêm - sửa thông tin, địa chỉ, điện thoại

Mục tiêu: biết cách đăng ký tạo gian hàng, tạo mới dữ liệu kinh doanh để sử dụng phần mềm online Dân Trí Soft. Website khởi tạo phần mềm: ...

Tạo sơ đồ khu vực - bàn/phòng, menu, giá bán, khách hàng, nhà cung cấp

Làm thế nào để tạo dữ liệu mới, khai báo sơ đồ khu vực/phòng bàn, khai báo thông tin hàng hóa, giá bán, báo cáo bán hàng theo ngày... bài hư...

Thêm menu giá bán, sửa giá, tạo nhiều bảng giá bán cho lĩnh vực F&B

Tạo menu gồm tên món, giá bán, chỉnh sửa cập nhật giá bán, bổ sung thêm hàng hóa mới trong phần mềm Dân Trí Soft. - Truy cập website www.Dan...

Import excel (nhập từ excel) hàng hóa, giá bán, khách hàng, nhà cung cấp

Bạn có sẵn danh sách hàng hóa, giá bán bằng file excel và muốn đưa danh sách này vào phần mềm Dân Trí Soft bằng chức năng import dữ liệu, b...

Bằng web: order món, thêm - sửa - xóa, chuyển/ghép, in bill, tính tiền

Phần mềm Dân Trí Soft có 2 phương thức bán hàng: một là, bán hàng bằng trình duyệt website và hai là, bán hàng bằng ứng dụng chuyên cho thu ...

Nghiệp vụ ghép bàn, chuyển bàn, tách bill thanh toán

Ghép bàn là ghép hai bàn trở thành một bàn hay 2 bill trở thành 1 bill. Chuyển bàn là chuyển từ bàn này sang bàn khác. Tách bill là tách 1 b...

Chỉnh giá, thêm món, lỗi không hiển thị giá

Cần hiểu cho đúng :   Phần mềm quản lý là công cụ quản lý nhằm giúp người chủ quản lý chặt chẽ hơn, tránh thất thoát và tăng lợi nhuận. Nói ...

Cách dùng offline tạm khi server lỗi hoặc internet lỗi

Một sự thực là không có một nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến online nào cam kết 100% là online mà thường chỉ cam kết 99,9% là online. Lấy ví...