Dân Trí Soft Online - Website hướng dẫn sử dụng, học mọi lúc mọi nơi

Tặng triệu phần mềm

Tặng triệu phần mềm

Hướng dẫn từng bước

Hướng dẫn từng bước

Máy tính tiền giá rẻ

Máy tính tiền giá rẻ

Cộng đồng hỗ trợ free

Cộng đồng hỗ trợ free

Gửi câu hỏi hỗ trợ

Bạn muốn được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất, hãy gửi câu hỏi về Dân Trí Soft.
Hotline đặt mua: 0906799838

Tổng quan về quy trình nghiệp vụ quản lý kinh doanh chuẩn

Tổng quan về quy trình nghiệp vụ quản lý kinh doanh chuẩn Đây là quy trình quản lý chuẩn cho mô hình quản lý kinh doanh chuyên nghiệp của phần mềm Dân Trí Soft, nên đọc trước khi sử dụng. Quy tr...

Khởi tạo phần mềm, thay đổi thông tin tên cửa hàng/shop/quán, địa chỉ, thiết lập hệ thống

Khởi tạo phần mềm, thay đổi thông tin tên cửa hàng/shop/quán, địa chỉ, thiết lập hệ thống Mục tiêu: biết cách đăng ký tạo gian hàng, tạo mới dữ liệu kinh doanh để sử dụng phần mềm online Dân Trí Soft. Bước 1 : Mở trình duyệt...

Khai báo hàng hóa, giá bán, khách hàng, nhà cung cấp... trực tiếp từ phần mềm hoặc nhập từ excel

Khai báo hàng hóa, giá bán, khách hàng, nhà cung cấp... trực tiếp từ phần mềm hoặc nhập từ excel Mục tiêu: Khai báo thông tin hàng hóa, giá cả vào phần mềm bằng cách nhập trực tiếp trên giao diện của Dân Trí Soft hoặc import từ file exc...

Quản lý hàng hóa, giá bán với lĩnh vực có đa đơn vị tính (lon - lốc - thùng, viên - vỉ - hộp, cái - ri - lốc...)

Quản lý hàng hóa, giá bán với lĩnh vực có đa đơn vị tính (lon - lốc - thùng,  viên - vỉ - hộp, cái - ri - lốc...) Một hàng hóa bán ra có nhiều đơn vị tính như lon, lốc, thùng hay như cái, vỉ, hộp, thùng hay cái, ri, lốc... được gọi là quản lý & bán ...

Thiết lập sơ đồ khu vực - bàn/phòng, thêm/sửa/xóa menu - hàng hóa - giá bán, thêm khách hàng/nhà cung cấp.

Thiết lập sơ đồ khu vực - bàn/phòng, thêm/sửa/xóa menu - hàng hóa - giá bán, thêm khách hàng/nhà cung cấp. Mục tiêu: làm thế nào để tạo dữ liệu mới, khai báo sơ đồ khu vực/phòng bàn, khai báo thông tin hàng hóa, giá bán, báo cáo bán hàng theo ngà...

Bán bằng in hóa đơn bằng trình duyệt web, xem báo cáo bán hàng theo ngày, tháng, năm

Bán bằng in hóa đơn bằng trình duyệt web, xem báo cáo bán hàng theo ngày, tháng, năm Dân Trí Soft phiên bản online có thể bán hàng được bằng trình duyệt website (Chrome, Cốc Cốc, Firefox, Opera, Microsoft Edge, Safari...) &...