Nghiệp vụ ghép bàn, chuyển bàn, tách bill thanh toán

Ghép bàn là ghép hai bàn trở thành một bàn hay 2 bill trở thành 1 bill. Chuyển bàn là chuyển từ bàn này sang bàn khác. Tách bill là tách 1 bill thành nhiều bill (2 bill, 3 bill..., n bill).

1. Nghiệp vụ ghép bàn


Ghép bàn là ghép hai bàn trở thành một bàn (ghép 2 bill thanh toán trở thành 1 bill thanh toán).
Ví dụ: Bàn SV07 đã order Cafe Sữa 1, Cafe Đá 3; bàn SV08 đã order Sữa Tươi Cafe Đá 1; Sữa Tươi Không Đá 1. Bàn SV07 muốn tính tiền luôn cho bàn SV08, tức là ta làm nghiệp vụ ghép bàn SV08 vào bàn SV07. Cách làm:

- Click vào bàn SV08 rồi nhấn nút Ghép bàn, khi đó chọn vào khu vực và bàn cần ghép là SV07, nhấn Thực hiện để phần mềm ghép tất cả món từ SV08 sang bàn SV07.
Ghép bàn là ghép hai bàn trở thành một bàn

- Lúc này vào kiểm tra bàn SV07 sẽ thấy các món của bàn SV08 đã chuyển sang, còn bàn SV08 trở về trạng thái bàn trống (không có khách).

2. Nghiệp vụ chuyển bàn


Chuyển bàn là chuyển từ bàn này sang bàn khác.
Ví dụ: Tiếp tục với ví dụ trên, bàn SV07 muốn chuyển vào khu vực phòng lạnh là PL03. Cách làm:

- Click vào bàn SV07 rồi nhấn nút Chuyển bàn, click chọn vào khu vực Phòng lạnh và bàn cần chuyển là PL03, nhấn thực hiện để phần mềm chuyển tất cả các món từ bàn SV07 đến bàn PL03.
Chuyển bàn là chuyển từ bàn này sang bàn khác

- Lúc này vào kiểm tra bàn PL03 sẽ thấy tất cả món của bàn SV07 đã được chuyển sang, còn bàn SV07 trở về trạng thái bàn trống (không có khách).

3 phút học tính tiền với phần mềm DanTriSoft

3. Nghiệp vụ tách bill


Tách bill là tách 1 bill thành nhiều bill (2 bill, 3 bill..., n bill) hay còn gọi là chia bill để thanh toán.
Ví dụ: Tiếp tục với ví dụ trên, bàn PL03 muốn tách ra làm 2 bill để thanh toán riêng, bill cần tách gồm Sữa Tươi Cafe Đá 1 và Cafe Sữa 1.

- Nghiệp vụ tách bill chỉ dùng được bằng phần mềm thu ngân không dùng được bằng web. Nếu bằng web thì nhanh nhất là xóa món và order vào bàn khác. 

- Vì vậy muốn làm nghiệp vụ này thì đầu tiên phải cài đặt phần mềm thu ngân này theo hướng dẫn này: Hướng dẫn cài đặt phần mềm thu ngân DanTriSoft

- Sau khi cài đặt phần mềm thu ngân và đăng nhập bằng phần mềm thu ngân này ta thực hiện nghiệp vụ tách bill như sau:

    + Click vào bàn PL03 rồi nhấn vào nút Chuyển bàn, hiển thị cửa sổ để chuyển bàn.
    + Ta chọn 1 bàn ảo để tách món ra bàn đó, lấy ví dụ chọn PL24 là phòng ảo.
    + Ta chọn món cần tách món rồi chuyển món với nút ">" để chuyển món, có thể chọn số lượng.
    + Nhấn thực hiện để phần mềm tách bill ra bàn PL24, lúc này có 2 bàn với 2 bill cần tách.
Tách bill là tách 1 bill thành nhiều bill (2 bill, 3 bill..., n bill).

Theo DanTriSoft

Để được hỗ trợ chu đáo hãy tham dự cộng đồng DanTriSoft tại group https://zalo.me/g/mdxggl741