Đổi DNS máy tính, điện thoại để tăng tốc độ và ổn định cho internet

Thi thoảng nhà cung cấp mạng viễn thông chặn các dịch vụ online khi họ cập nhật vấn đề gì đó, nên gây gián đoạn một số dịch vụ online, để ph...

Access Is Denied Khi Windows Update: Cách Khắc Phục

Khi bật chức năng Windows Update thì báo lỗi "Access Is Denied", dù xem nhiều hướng dẫn khắc phục nhưng vẫn không được thì đây là ...

Cách khởi động lại SQL Server

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh nhất của Microsoft, SQL server đóng vai trò lưu trữ dữ liệu và các mối quan hệ (logic). Mặc địn...

Offline không đăng nhập được, offline báo lỗi đăng nhập: cách xử lý

Khi chuyển sang Offline để đăng nhập thì phần mềm báo lỗi không đăng nhập được như ảnh dưới thì bạn hãy thực hiện theo các bước sau để xử lý...

Tăng dung lượng ổ đĩa C Windows 11, 10, 7 và khắc phục phân vùng Recovery

Ổ C là ổ đĩa hệ thống Windows và khi được cài nhiều phần mềm cũng như sử dụng nhiều thì ổ đĩa C bị đầy, đây là hướng dẫn tăng dung lượng ổ đ...

Máy in lỗi “RPC server is unavailable”: cách xử lý

Khi cài đặt máy in, hoặc đang dùng máy in bình thường thì hôm nay khi in ấn thì không in được với câu thông báo lỗi “RPC server is unavailab...

Cách khắc phục tình trạng máy in bill không in được

Tình trạng là khi nhấn in hóa đơn thì phần mềm bị treo (mô tả như video dưới), máy in không in được, bài viết này hướng dẫn cách khắc phục t...