Tăng dung lượng ổ đĩa C Windows 11, 10, 7 và khắc phục phân vùng Recovery

Ổ C là ổ đĩa hệ thống Windows và khi được cài nhiều phần mềm cũng như sử dụng nhiều thì ổ đĩa C bị đầy, đây là hướng dẫn tăng dung lượng ổ đĩa C ai cũng làm được.
Ổ C bị đầy khiến dùng máy tính khó khăn, bị lag


1. Cách tăng dung lượng ổ đĩa C ở Windows 11, 10, 7

Đây là video hướng dẫn cách tăng dung lượng cho ổ đĩa C bằng cách chuyển dung lượng từ ổ đĩa khác như ổ D, E, F, G, H... sang. Trường hợp thực hiện nhưng có phân vùng Recovery thì xem hướng dẫn ở mục dưới để xử lý.

2. Xử lý trường hợp có phân vùng Recovery chèn giữa ổ C và ổ cần gán

Với trường hợp làm theo video trên nhưng không gán dung lượng từ ổ đĩa khác sang ổ đĩa C được vì có phân vùng ổ đĩa là Recovery thì xem hướng dẫn này để xử lý phân vùng Recovery.