Các nguyên tắc để dùng DanTriSoft ổn định

Để phần mềm online dùng ổn định thì máy tính và hạ tầng internet cần đảm bảo các yếu tố sau: Các nguyên tắc để dùng DanTriSoft ổn định 1. Yê...

Thiết lập khác: in hóa đơn 2 liên, ngăn kéo đựng tiền mở tự động

Khi khởi tạo phần mềm DanTriSoft thì phần mềm sẽ được cấu hình theo mặc định, với những nhu cầu cần cấu hình riêng thì đây là hướng dẫn cách...

Nhấn In hóa đơn không hiện ra trang in, không in được: nguyên nhân do chặn pop-up và cách xử lý

Khi dùng phần mềm DanTriSoft bằng trình duyệt web, khi nhấn nút in hóa đơn thì không hiện ra trang in nên không in được, lỗi là vì sao và cá...

Sau khi đồng bộ dữ liệu vào phần mềm báo "Lỗi kết nối đến Server"

Khi dùng phần mềm bán hàng của thu ngân trên máy tính thì hiện câu thông báo: "Lỗi kết nối đến server", dù chọn Thực hiện hay Thoá...

"Hệ thống đã thiết lập lưu offline nhưng không hoạt động được"

Khi đăng nhập vào phần mềm thu ngân ở máy tính thì hiện thông báo "Hệ thống đã thiết lập Lưu Offline nhưng không hoạt động được, vui lò...

Phần mềm chậm, bị lag, thông báo "không kết nối được server": nguyên nhân và cách xử lý

Dùng phần mềm thì thấy hiện tượng bị chậm, bị lag thì đây là hướng dẫn giải thích rõ nguyên nhân và cách xử lý tình trạng này. Dùng trình du...

Tính tiền bị lỗi, bị chậm (lag) sau thời gian dùng: cách xử lý để ổn định

Sau một thời gian sử dụng Dân Trí Soft thì thấy phần mềm tính tiền hay bị lỗi với nhiều thông báo lỗi khác nhau, hoặc quá chậm, hoặc có tình...