Cài phần mềm cho thu ngân, thiết lập in bill, in bếp

Cần hiểu cho đúng :   Phần mềm quản lý là công cụ quản lý nhằm giúp người chủ quản lý chặt chẽ hơn, tránh thất thoát và tăng lợi nhuận. Nói ...

Hướng dẫn order món, in tem nhãn dán ly, in bill tính tiền

Với quán có in tem nhãn dán ly với chia ra thuộc tính size cho ly, thuộc tính topping thì nghiệp vụ bán hàng, in tem, tính tiền sẽ thực hiệ...

Hướng dẫn nhanh thu ngân 3 phút: order bán hàng, in bill thanh toán, báo cáo ca

Đây là hướng dẫn bán hàng, in bill, lưu hóa đơn dành cho thu ngân hoặc kế toán bán hàng sử dụng ứng dụng bán hàng trên máy tính. Hướng dẫn ...

9 phút là thành thạo nghiệp vụ thu ngân karaoke, bida: order, tính giờ, in bill, báo cáo ca

Đây là hướng dẫn nhanh cho nghiệp vụ order món, tính tiền giờ, in bill tạm tính, lưu hóa đơn dành cho nhân viên thu ngân hoặc kế toán bán hà...

Cài phần mềm vào máy tính: dùng được online có internet và offline bị mất internet

Chế độ sử dụng phần mềm offline sẽ không còn phụ thuộc khi server bị sự cố hay internet bị lỗi, sử dụng offline dữ liệu sẽ lưu trữ tại máy ...