Cài đặt và sử dụng Teamviewer, Ultraviewer cho người lần đầu dùng

PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA TEAMVIEWER Teamviewer là phần mềm giúp việc truy cập qua online trong việc hỗ trợ từ xa qua internet được hàng tỉ ...

Những nguyên tắc để dùng DanTriSoft ổn định

Để phần mềm online dùng ổn định thì máy tính cần đảm bảo các yếu tố sau: 1. Đảm bảo internet ổn định Mặc định phần mềm online - công nghệ ...

Sau khi đồng bộ dữ liệu vào phần mềm báo "Lỗi kết nối đến Server"

 Hiện tượng báo "Lỗi kết nối đến server" cụ thể như sau 1. Phần mềm thông báo "Hệ thống đã đồng bộ hóa đơn bán, trường hợp.....

"Hệ thống đã thiết lập lưu offline nhưng không hoạt động được"

Khi đăng nhập vào phần mềm thu ngân ở máy tính thì hiện thông báo "Hệ thống đã thiết lập Lưu Offline nhưng không hoạt động được, vui lò...

"Không kết nối được server", tải chậm, bị lag

Đã sử dụng phần mềm Dân Trí Soft bình thường thì hôm nay khi đăng nhập vào thì báo lỗi "Không kết nối được server online" hoặc t...

Tính tiền bị lỗi, bị chậm (lag) sau thời gian dùng: cách xử lý

Sau một thời gian sử dụng Dân Trí Soft thì thấy phần mềm tính tiền hay bị lỗi với nhiều thông báo lỗi khác nhau, hoặc quá chậm, hoặc có tình...

Khi order hiện thông báo "Đã có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại"

Dùng phần mềm tính tiền của thu ngân khi order món thì hiện thông báo "Đã có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại"  như ảnh dưới, cách xử ...