Máy tính bị mất internet hoặc server lỗi: chuyển dùng offline để không gián đoạn bán hàng

Khi internet bị hỏng hoặc chập chờn hay khi hệ thống server DanTriSoft gặp sự cố thì chuyển sang sử dụng bán hàng tạm thời bằng offline không phụ thuộc vào internet, khi có internet hệ thống sẽ tự động đồng bộ dữ liệu và tiếp tục dùng online.
Chú ý:

+ Nếu phần mềm được nhân sự Dân Trí Soft cài đặt thì 100% đã được cài đặt chế độ dùng được Offline, nên có thể bắt đầu sử dụng được ngay chế độ offline.

+ Nếu quý khách tự cài đặt thì cần kiểm tra xem đã từng cài đặt chế độ Offline hay chưa, nếu chưa làm thì cần thực hiện theo hướng dẫn: Cài đặt và sử dụng tính tiền offline khi bị mất internet.

+ Khi dùng chế độ offline thì chỉ tính tiền được bằng máy tính, còn order bằng điện thoại chỉ dùng được khi sử dụng chế độ online và đương nhiên là không thể xem được báo cáo online bằng app điện thoại hay trên website.

Dùng tạm offline khi mất internet


Nguyên lý đồng bộ dữ liệu từ Offline lên Server (online):

- Phần mềm sẽ cho đồng bộ các hóa đơn bán hàng chưa được thanh toán lên server trước, mục tiêu là để hoạt động bán hàng diễn ra liên tục.

- Tiếp theo phần mềm sẽ bật thông báo để lần lượt đồng bộ các hóa đơn bán hàng đã được lưu khi dùng Offline cho đến hoàn tất.

Chuyển sang dùng chế độ offline như sau: khi đăng nhập ta check chọn là Offline thay vì là Online như mặc định. Sau đó đăng nhập vào phần mềm và sử dụng bán hàng/tính tiền bình thường.
Chọn chế độ bán hàng Offline

Đồng bộ dữ liệu khi có internet

- Khi internet đã ổn định thì ta thoát phần mềm và đăng nhập lại chế độ bán hàng Online để dữ liệu được đồng bộ lên server và sử dụng được qua internet, sử dụng được bằng điện thoại...
Khi internet đã ổn định hãy chọn lại chế độ bán hàng Online
- Trong khoảng 30 giây, hệ thống sẽ có thông báo đồng bộ dữ liệu, ta hãy đồng bộ dữ liệu theo hướng dẫn.
Trong khoảng 30s sẽ có thông báo "Đã kết nối được internet..." - hãy chọn Yes
Chọn Thực hiện để dữ liệu được đồng bộ giữa server và máy tính
Thông báo đồng bộ dữ liệu thành công

Tình trạng khi đăng nhập báo lỗi như ảnh dưới thì nên chuyển sang chế độ offline dùng tạm:
Báo lỗi khi đăng nhập và không đăng nhập được, hãy chuyển sang offline sử dụng tạm
Không kết nối được server Online hãy chuyển sang offline sử dụng tạm

Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software