Thêm hàng hóa, giá bán có đa đơn vị tính (lon - lốc - thùng, cái - hộp)

Một hàng hóa bán ra có nhiều đơn vị tính như lon, lốc, thùng hay như cái, vỉ, hộp, thùng... được gọi là quản lý và bán hàng đa theo đơn vị tính. Đa đơn vị tính có bảng giá bán đặc thù, ví dụ một lon giá 5 ngàn, còn một lốc 6 lon có giá bán là 29.000 đồng chứ không phải = 6 lon * 5 ngàn = 30 ngàn như cách tính của các phần mềm không có tính năng này. Bài viết sẽ hướng dẫn cách để quản lý và bán hàng đa đơn vị tính với Dân Trí Soft.
Quản lý và bán hàng đa đơn vị tính

Cách phân biệt trong danh sách hàng hóa thì món hàng nào có đa đơn vị tính thì nhìn vào thấy có dấu (*) ở dòng nào thì đó là hàng hóa đã được khai báo đa đơn vị tính
Nhìn vào Danh sách hàng hóa sẽ có dấu hiệu thể hiện hàng hóa đa đơn vị tính là có dấu (*)