Lỗi kho hàng: số liệu Cảnh báo tồn kho khác với tồn của báo cáo Nhập xuất tồn và báo cáo Tồn kho

Đây là lỗi phát sinh do ràng buộc về đơn vị tính khi người dùng đầu tiên dùng 1 đơn vị tính, sau một thời gian sử dụng như bán hàng, nhập kho... thì đổi thành đơn vị tính khác cho hàng hóa đó. DanTriSoft đã lập trình sửa lỗi ràng buộc này từ ngày 15/05/2023, tuy nhiên với những gian hàng đã có chỉnh sửa như trên trước khi được update ràng buộc thì cần thực hiện theo hướng dẫn dưới thì phần mềm mới update lại báo cáo về kho hàng chính xác.
1. Vào menu Kho hàng >> Báo cáo nhập xuất tồn: tìm hàng hóa có báo cáo không đúng để tìm kiếm. Sau đó click vào món hàng hóa đó để hiển thị Báo cáo thẻ kho.
Vào menu Kho hàng >> Báo cáo nhập xuất tồn

2. Cửa sổ báo cáo thẻ kho hiển thị ta chọn từ ngày thành 01/01/2022 đến ngày hiện tại rồi nhấn Tìm kiếm, phần mềm sẽ liệt kê danh sách các phiếu nhập - bán - xuất có trong kỳ. Nhìn vào cột ĐVT (đơn vị tính) với dòng có ĐVT chữ màu đen là đơn vị đúng, còn dòng có đơn vị tính màu xanh dương là đơn vị sai cần được chỉnh sửa lại cho đúng đơn vị tính toán.
Cửa sổ báo cáo thẻ kho, ta chọn từ ngày là 01/01/2022

3. Ta click vào đơn vị tính chữ màu xanh dương sẽ hiển thị cửa sổ Đổi đơn vị tính, ở đây ta chọn đơn vị tính đúng sau đó nhấn thực hiện. Làm tương tự như vậy cho tất cả các đơn vị tính chữ màu xanh dương. Sau khi hoàn thành đổi đơn vị tính thì phần mềm sẽ tính toán lại báo cáo tồn kho để đảm bảo rằng số liệu của Cảnh báo tồn kho, báo cáo Nhập xuất tồn và báo cáo Tồn kho là bằng nhau. Lưu ý là nhấn phím F5 ở các báo cáo để phần mềm load dữ liệu mới nhất để có báo cáo chính xác.
Đổi đơn vị tính bị sai thành đơn vị tính đúng