Lỗi kho hàng: Lỗi giá vốn không hiển thị, Lỗi Cảnh báo tồn kho, Nhập xuất tồn, báo cáo Tồn kho sai

Đây là lỗi phát sinh do ràng buộc về đơn vị tính khi người dùng đầu tiên dùng 1 đơn vị tính, sau một thời gian sử dụng như bán hàng, nhập kho... thì đổi thành đơn vị tính khác cho hàng hóa đó. Vì vậy những gian hàng đã đổi đơn vị tính cơ bản cần thực hiện theo hướng dẫn dưới thì phần mềm mới update lại báo cáo về kho hàng, giá vốn chính xác được. Trường hợp nếu bạn không sử dụng chức năng đa đơn vị tính thì nguyên nhân gây lỗi là ở một nguyên nhân khác, bạn hãy tìm kiếm từ website này hướng dẫn chi tiết về nguyên nhân đó nhé.

Bước 1


Vào menu Kho hàng >> Báo cáo nhập xuất tồn: tìm hàng hóa có báo cáo không đúng để tìm kiếm. Sau đó click vào món hàng hóa đó để hiển thị Báo cáo thẻ kho.
Vào menu Kho hàng >> Báo cáo nhập xuất tồn

Bước 2


Cửa sổ báo cáo thẻ kho hiển thị ta chọn từ ngày đầu có nhập kho cho đến ngày hiện tại rồi nhấn Tìm kiếm, phần mềm sẽ liệt kê danh sách các phiếu nhập - bán - xuất có trong kỳ. Nhìn vào cột ĐVT (đơn vị tính) với dòng có ĐVT chữ màu đen là đơn vị đúng, còn dòng có đơn vị tính màu xanh dương là đơn vị sai cần được chỉnh sửa lại cho đúng đơn vị tính toán.
Cửa sổ báo cáo thẻ kho, ta chọn từ ngày là 01/01/2022

Bước 3


Ta click vào đơn vị tính chữ màu xanh dương sẽ hiển thị cửa sổ Đổi đơn vị tính, ở đây ta chọn đơn vị tính đúng sau đó nhấn thực hiện. Làm tương tự như vậy cho tất cả các đơn vị tính chữ màu xanh dương. Sau khi hoàn thành đổi đơn vị tính thì phần mềm sẽ tính toán lại báo cáo tồn kho để đảm bảo rằng số liệu của Cảnh báo tồn kho, báo cáo Nhập xuất tồn và báo cáo Tồn kho là bằng nhau. Lưu ý là nhấn phím F5 ở các báo cáo để phần mềm load dữ liệu mới nhất để có báo cáo chính xác.
Đổi đơn vị tính bị sai thành đơn vị tính đúng

Theo DanTriSoft

Để được hỗ trợ chu đáo hãy tham dự cộng đồng DanTriSoft tại group https://zalo.me/g/mdxggl741