Hướng dẫn nhanh thu ngân 3 phút: bán hàng, in bill, lưu hóa đơn

Đây là hướng dẫn bán hàng, in bill, lưu hóa đơn dành cho thu ngân hoặc kế toán bán hàng sử dụng ứng dụng bán hàng trên máy tính.
Hướng dẫn nhanh nghiệp vụ thu ngân trong 3 phút
Các chức năng cần lưu ý:
- Order món (lên món).
- In báo bếp/pha chế (nếu có) - phím tắt: F3
- Nghiệp vụ chuyển bàn/Ghép bàn.
- In hóa đơn (in bill) tạm tính - phím tắt: F4
Giảm giá theo từng món hay giảm giá cả hóa đơn
- Lưu hóa đơn để giải phóng bàn & báo cáo doanh thu - phím tắt F5
- Xem trạng thái bàn: bàn trống, bàn đã có khách, bàn đã in bill tạm tính.
Các nút chức năng và phím tắt để thao tác nhanh trên máy tính
- Chức năng ghi chú món khi order để in chế biến báo bếp sẽ hiển thị thông tin ghi chú này.
Ghi chú khi order món để in chế biến báo bếp có thông tin này
- Chức năng giảm giá theo tổng giá trị hóa đơn: tức là giảm giá theo tổng giá trị hóa đơn.
Giảm giá theo tổng giá trị hóa đơn: có thể giảm theo phần trăm hoặc theo số tiền
- Chức năng giảm giá theo từng món hàng: tức là chỉ giảm giá theo món hàng.
Giảm giá theo món hàng: có thể giảm theo phần trăm hoặc theo số tiền
- Hãy khám phá thêm các chức năng khác của phần mềm qua các hướng dẫn khác để phục vụ tốt công việc.
Máy tính bàn cài phần mềm DanTriSoft và máy in bill thanh toán rất gọn nhẹ