Xử lý lỗi màn hình máy tính bị giật liên tục khi đăng nhập DanTriSoft

Khi truy cập phần mềm tại www.DanTriSoft.vn thì màn hình bị giật liên tục như video bên dưới, đây là hướng dẫn cách xử lý.
Màn hình máy tính bị giật liên tục khi vào web DanTriSoft.vn

Mô tả lỗi


Video lỗi màn hình nhấp nháy khi vào web www.DanTriSoft.vn

Cách xử lý


- Nhấn đồng thời 2 phím Ctrl và - (phím trừ) để thu nhỏ tỉ lệ giao diện màn hình trình duyệt web, cho đến khi hết nhấp nháy là được.

- Trường hợp muốn phóng lớn tỉ lệ thì nhấn Ctrl và + (phím cộng).

Màn hình bị nhấp nháy do đâu