Order không hiển thị giá, không tính được Tiền giờ

Đang dùng phần mềm tính tiền giờ bi-a, karaoke bình thường thì hôm nay gặp hiện tượng lạ, phần mềm không hoạt động như không tính được tiền giờ, không hiển thị giá bán... vậy nguyên nhân và cách xử lý thế nào?
Giao diện bán hàng phần mềm Tính tiền cho CLB Bi-a, quán Karaoke

1. Order món: không hiển thị bảng giá

Order chọn món nhưng không hiển thị giá
Hiện tượng: khi order chọn món thì không hiển thị giá bán của món hàng đó.

Giải thích:

Nguyên nhân gây lỗi là: Ai đó vào Danh mục >> Liên kết bảng giá rồi thay đổi cấu hình mapping bảng giá bán và gây ra tình trạng lỗi không load được giá bán, hoặc ai đó đã xóa phần thiết lập Thời điểm bán hàng.

Cách xử lý: Cần cấu hình đúng lại, và kết quả là dùng lại bình thường.

- Đầu tiên, vào menu Danh mục >> Thời điểm bán hàng để kiểm tra phần thiết lập này, nếu thời điểm bán hàng vẫn còn thì đọc bước tiếp theo ở dưới, còn nếu trường hợp phần thiết lập thời điểm bán hàng trắng, tức là đã bị xóa trắng, lúc này ta thiết lập lại như sau: nhấn vào nút Thêm mới >> khai báo như sau: Tên thời điểm gõ: Cả ngày, còn tất cả các ô khác hãy để mặc định, nhấn Lưu để hoàn tất thiết lập thời điểm bán hàng.
Khai báo lại thời điểm bán hàng cho Cả ngày
- Cách cấu hình liên kết bảng giá để order hiển thị giá bán: vào menu Danh mục >> Thiết lập bảng giá để mapping bảng giá cho đúng, sau đó nhấn Lưu để hoàn tất. Chú ý: sau khi cấu hình lại, bắt buộc cần đăng xuất và đăng nhập lại ứng dụng trên điện thoại, phần mềm thu ngân thì cấu hình mới được update.
Liên kết bảng giá cho đúng và Lưu

2. Nhấn Tính giờ: phần mềm không chạy


Hiện tượng: click vào nút Tính giờ nhưng phần mềm không chạy công thức Tính tiền giờ.

Giải thích:

- Logic của phần mềm: khi click vào bàn chơi/phòng hát phần mềm DanTriSoft sẽ hỏi là ghi giờ ngay hay không, thông thường chọn Yes tức là ghi giờ vào ngay, nên sau khi ngừng chơi nhấn Tính giờ công thức sẽ lấy Giờ ra trừ cho Giờ vào, rồi dùng chức năng Tính giờ thông minh để tính đúng tính chuẩn Tiền giờ dịch vụ.
Click vào phòng/bàn thì phần mềm sẽ hiển thị thông báo Ghi tiền giờ, thông thường chọn Yes
- Trường hợp chọn No, tức là trường hợp khách vào bàn chơi/phòng hát nhưng chưa ghi giờ ngay. Sau đó muốn ghi giờ phải click vào ô Ghi tính giờ, tức là khi click Ghi tính giờ thì phần mềm mới bắt đầu ghi nhận Giờ vào. Phải có ghi giờ vào thì mới click Tính giờ mới hoạt động. Do đó, bill ở video này không tính giờ được vì chưa có Ghi giờ, cho nên muốn Tính giờ được phải nhấn vào Ghi tính giờ, sau đó mới nhấn vào Tính giờ, trường hợp này có thể chỉnh lại Giờ vào cho đúng để phần mềm tính đúng, tính đủ Tiền giờ dịch vụ.
Check nút Ghi tính giờ để ghi nhận giờ vào