Tạo gói combo hàng bán và quản lý tồn kho lãi lỗ theo hàng hóa chuẩn

Ví dụ ta cần tạo chương trình cho gói combo hàng bán như sau: gói combo đặt tên là "Trọn bộ: máy tính + máy in bill + máy in bar/bếp + ngăn kéo + phần mềm tính tiền", gói combo này gồm cụ thể các hàng hóa:
    01 Máy tính để bàn HP Compaq 6300SFF, Core i3-32xx, Ram 4GB, SSD 120GB, phím chuột
    01 Màn hình máy tính LCD HP/DELL/ACER
    02 Máy in bill Zywell - Zy808
    01 Ngăn kéo đựng tiền Dtek JJ410 - khổ lớn
    01 Giấy in nhiệt/in bill K80mm

Yêu cầu về quản lý hàng hóa và tồn kho

1. Khi bán hàng chỉ cần chọn gói combo "Trọn bộ: máy tính + máy in bill + máy in bar/bếp + ngăn kéo + phần mềm tính tiền" là phần mềm tự động lấy thông tin các hàng hóa chi tiết của gói combo và hiển thị đầy đủ thông tin như hóa đơn bán hàng ở ảnh dưới, giúp biệc soạn hàng dễ dàng và quản lý kho chuẩn.
Hóa đơn bán hàng có gói combo

2. Vấn đề quản lý kho hàng:

- Gói combo là gói trung gian nên chỉ có tên gói combo, giá bán gói combo mà không cần quản lý số lượng tồn kho.

- Các hàng hóa trong gói combo phải được quản lý kho hàng chặt chẽ, khi xuất bán gói combo thì hàng hóa trong kho sẽ trừ số lượng chính xác, quản lý giá vốn chuẩn.

3. Vấn đề tính lãi/lỗ theo hàng hóa: Khi bán hàng là gói combo thì phần mềm cần tính toán được lãi/lỗ theo từng loại hàng hóa trong combo, để xem xét hàng hóa nào có lãi cao/lãi thấp.

Hướng dẫn nghiệp vụ để quản lý chuẩn

Bước 1: Tạo nhóm hàng hóa là Nhóm combo và tạo hàng hóa là các gói combo với thuộc tính không cần xét số lượng tồn kho.

- Vào menu Danh mục >> Nhóm hàng hóa, nhấn Thêm mới để tạo nhóm hàng Combo
Tạo tên nhóm hàng hóa là nhóm Combo

- Vào menu Danh mục >> Hàng hóa, nhấn Thêm mới để tạo tên từng gói combo và giá bán.
Tạo hàng hóa là các gói Combo của chương trình

- Chuyển sang tab Thông tin khác để check chọn ô Mã dịch vụ, không xét tồn kho để phần mềm không quản lý tồn kho cho gói combo này. Lưu ý là trong báo cáo bán hàng ở menu Doanh thu đều có thống kê số lượng bán được cho các gói combo.
Check chọn là Mã dịch vụ không xét tồn kho để không quản lý tồn kho gói combo

Bước 2: Tạo chương trình cho các gói combo và bán hàng với các gói combo.

- Vào menu Khuyến mãi - VIP >> vào Chương trình khuyến mãi >> click vào KM hàng tặng hàng (Khuyến mãi hàng tặng hàng).
Khai báo chương trình chi tiết cho từng gói combo

Xem hướng dẫn nghiệp vụ chi tiết

Bước 3: Xem báo cáo bán hàng, quản lý tồn kho và lãi lỗ theo hàng hóa.

- Để xem báo cáo bán hàng (báo cáo doanh thu) thì vào menu Doanh thu và chọn báo cáo cần xem.

- Để xem báo cáo kho hàng về các hàng hóa chi tiết thì vào menu Kho hàng và chọn báo cáo kho hàng cần xem.

- Để xem báo cáo lãi/lỗ theo hàng hóa vào menu Doanh thu >> Chi tiết bán hàng % lãi lỗ. Lưu ý là cần thực hiện chức năng Tính giá vốn tại menu kho hàng trước khi xem báo cáo để công thức tính giá vốn dược hoạt động.
Chi tiết bán hàng % lãi lỗ