Sau khi đồng bộ dữ liệu vào phần mềm báo "Lỗi kết nối đến Server"

 Hiện tượng báo "Lỗi kết nối đến server" cụ thể như sau:

Phần mềm thông báo "Hệ thống đã đồng bộ hóa đơn bán, trường hợp...."


Thông báo "Lỗi kết nối đến Server"


Rất quan trọng:
- Khi dùng chế độ offline và chuyển sang chế độ online thì hệ thống sẽ tự động bật thông báo yêu cầu đồng bộ dữ liệu, khi đó bắt buộc phải nhấn YES để Đồng bộ dữ liệu. Việc làm này có ý nghĩa là tất cả chứng từ đang chứa tại máy tính khi dùng offline sẽ được đồng bộ lên cloud (server) để dữ liệu tập trung.
- Về logic khi đồng bộ dữ liệu từ offline lên cloud (server) phần mềm sẽ lần lượt đưa các chứng từ lên server, trường hợp có nhiều chứng từ thì phần mềm có thể sẽ lặp lại thông báo để xác nhận Đồng bộ, lúc này ta cũng chọn YES cho đến khi nào quá trình hoàn tất.
- Một số trường hợp sau khi đồng bộ dữ liệu xong, bạn cần khởi động lại máy tính để hệ thống hoạt động trơn tru bằng nền tảng online.
- Trường hợp máy tính bị treo, bị đơ thì mới xem cách xử lý ở bên dưới.

Cách xử lý: thông báo lỗi về đồng bộ dữ liệu offline

Thực hiện 3 bước theo hướng dẫn, vào nút Thiết lập >> chọn Thiết lập đồng bộ dữ liệu >> nhấn vào nút Tải dữ liệu và chờ trong 5 - 10 giây để hệ thống cập nhật đồng bộ. Sau khi đồng bộ xong, đăng nhập lại phần mềm và sử dụng bình thường.
Xử lý thông báo lỗi

Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software