Sau khi đồng bộ dữ liệu vào phần mềm báo "Lỗi kết nối đến Server"

 Hiện tượng báo "Lỗi kết nối đến server" cụ thể như sau

1. Phần mềm thông báo "Hệ thống đã đồng bộ hóa đơn bán, trường hợp...."

2. Thông báo "Lỗi kết nối đến Server"


Cách xử lý: thực hiện 3 bước theo hướng dẫn, vào nút Thiết lập >> chọn Thiết lập đồng bộ dữ liệu >> nhấn vào nút Tải dữ liệu và chờ trong 5 - 10 giây để hệ thống cập nhật đồng bộ. Sau khi đồng bộ xong, đăng nhập lại phần mềm và sử dụng bình thường.
Xử lý thông báo lỗi

Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software