Lỗi Failed to generate a user instance of SQL server due to a failue in starting...

Tình trạng: khi đăng nhập ứng dụng bán hàng thì hiện ra thông báo "Failed to generate a user instance of SQL server due to a failue in starting..." như ảnh dưới. Nhấn continue thì vẫn sử dụng được, nhưng mỗi lần đăng nhập lại hiện thông báo lỗi trên.
Thông báo lỗi "Failed to generate a user instance ofe SQL server due to a failue in starting..."

Cách xử lý lỗi


Bước 1: Tắt tất cả chương trình SQL server đang chạy ngầm trong Windows, bằng cách vào Task manager tìm chương trình sqlsrv.exe và tắt.
Tắt SQLser chạy ngầm trong Windows

Bước 2: Vào ô tìm của Windows kiếm gõ (hoặc copy và paste) để tìm kiếm: %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Microsoft SQL Server Data\SQLEXPRESS sẽ hiển thị ra 1 forder, chọn tất cả và xóa sạch các file trong này (xem 2 ảnh dưới).
Tìm folder SQLExpress
Xóa tất cả file trong thư mục này

Bước 3: Khởi động lại SQL Server của máy tính: xem hướng dẫn khởi động lại SQL Server

Sau khi khởi động lại SQL server, đăng nhập lại phần mềm DanTriSoft sẽ không còn thông báo như trên nữa.

Theo Dân Trí Soft

Để được hỗ trợ chu đáo hãy tham dự cộng đồng DanTriSoft tại group https://zalo.me/g/mdxggl741