Hướng dẫn sử dụng khuyến mãi hàng tặng hàng

Trong kinh doanh có thể phát sinh các tình huống như: mua 4 món hàng A sẽ được tặng 1 món hàng A, mua 9 món hàng B được tặng món hàng C... Thông thường người kế toán bán hàng sẽ nhập liệu bằng thủ công lần lượt hàng được bán và hàng được tặng. Với chức năng khuyến mãi hàng tặng hàng thì giúp khâu thiết lập chương trình theo kịch bản sẵn, nhờ thiết lập đó mà khi nhập liệu phần mềm sẽ tự động load ra các khuyến mãi khớp với kịch bản giúp người kế toán giảm nhập liệu, hạn chế sai xót.

Để thực hiện chức năng này ta truy cập vào phần mềm ở website www.DanTriSoft.vn, vào menu Khuyến mãi - VIP >> vào Chương trình khuyến mãi >> click vào KM hàng tặng hàng (Khuyến mãi hàng tặng hàng).
Khai báo thông tin khuyến mãi hàng tặng hàng

Xem hướng dẫn khuyến mãi hàng tặng hàng