Hướng dẫn "cho tặng - chuyển sở hữu" với phần mềm Dân Trí Soft

Làm kinh doanh chưa bao giờ là việc đơn giản và việc dễ dàng thành công, vì vậy việc ngưng kinh doanh hoặc chuyển làm việc khác cũng là điều bình thường ở cuộc sống. Theo thống kê thì 80% doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phá sản trong năm đầu tiên hoạt động, đây là con số chung trên toàn cầu chứ không chỉ riêng ở Việt Nam (theo quan sát thì ở Việt Nam con số này đôi khi lại cao hơn). Vì vậy nếu doanh chủ muốn cho tặng phần mềm bản quyền Dân Trí Soft đến người khác để giúp họ tiết kiệm một khoảng chi phí thì đây là bài viết hướng dẫn cách thức cho tặng và hoàn toàn miễn phí.

Bước 1: Chủ sở hữu chính thức của phần mềm cần phải thông tin đến Dân Trí Soft về việc cho tặng phần mềm với nội dung "Đề nghị Dân Trí Soft chuyển phần mềm sang chủ sở hữu mới với thông tin chủ sở hữu: Họ và tên: ABC, Số Zalo/di động: 09xxxx" bằng một trong hai cách sau:
Cách 1: Nhắn vào Zalo hotline của Dân Trí Soft 0906799838
Cách 2: Gửi email đến info@dantrisoft.com

Bước 2: Dân Trí Soft sẽ xác nhận lại thông tin cho tặng có chính xác hay không và bắt buộc phải nhận được yêu cầu "cho tặng - chuyển chủ sở hữu" từ chính chủ phần mềm.

Bước 3: Dân Trí Soft sẽ chuyển chủ sở hữu phần mềm sang chủ sở hữu mới theo đúng thông tin yêu cầu "cho tặng - chuyển chủ sở hữu". Sau khi chuyển đổi thì người chủ mới sử dụng bình thường như chủ sở hữu trước đây, được Dân Trí Soft bảo hành bảo trì theo đúng cam kết.