Lỗi không nhập liệu được nút cộng (+), trừ (-), chấm (.), phẩy (,)

Cài đặt và sử dụng phần mềm Dân Trí Soft các chức năng đều bình thường, chỉ khi nhập phần thêm món (nút cộng +), trừ món (nút trừ), gõ số thập phân thì báo lỗi như ảnh dưới. Nguyên nhân lỗi này là vì định dạng nhập liệu, định dạng đơn vị tiền tệ của máy tính không đúng theo chuẩn Việt Nam, bài viết này hướng dẫn cách chỉnh theo đúng định dạng Việt Nam.

Lỗi không nhập liệu được nút cộng (+), trừ (-), chấm (.), phẩy (,)

Để có thể điều chỉnh lại định dạng ngày giờ và tiền tệ, chúng ta phải tiến hành truy cập vào Control Panel của máy tính. Đối với Windows 7 chúng ta chọn Region and Laguage, còn đối với Windows 10, 8 chúng ta chọn Change date, time, or number format. Trong tab Formats, nhấn vào nút Additional settings…
Cách chọn ở Windows 10
Cách định dạng đơn vị tiền tệ

Để chuyển đổi đơn vị tiền tệ ta chọn tab Currency. Chúng ta có thể thay thế biểu tượng $ thành VND.
Thay đổi đơn vị tiền tệ chuẩn cho máy tính

Cách định dạng số để nhập số thập phân

Để thay đổi định dạng số, ta chọn tab Numbers.
Thay đổi định dạng số, định dạng cách nhập liệu số thập phân
Đối với định dạng số theo mặc định kiểu US thì dấu phẩy (,) được dùng để dánh dấu một nhóm (group) số, còn dấu chấm (.) được dùng để đánh dấu phần lẽ. Ví dụ số một trăm nghìn thì sẽ được biểu diển là 100,000 và số có phần lẻ sẽ được biểu diễn là 3.5 (đọc là ba phảy năm). Để có thể chuyển đổi thành dịnh dạng theo kiểu Việt Nam thường dùng ta chuyển đổi như sau:

Trong ô Decimal symbol thay dấu  chấm (.) thành dấu phẩy (,) hoặc làm ngược lại.
Trong ô Digit grouping symbol thay dấu phẩy (,) thành dấu chấm (.) hoặc làm ngược lại.

(Chú ý quan trọng là 2 trường Decimal symbol và Digit grouping symbol không được trùng dấu nhau).

Nhấn Ok để đồng ý. Sau đó vào kiểm tra lại xem đã nhập liệu được số thập phân chưa nhé!

Theo Dân Trí Soft

Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software