Thêm mới khách hàng có thông báo "Đã xảy ra lỗi vui lòng kiểm tra lại"

Tình trạng: dùng ứng dụng bán hàng trên máy tính, khi thêm mới thông tin khách hàng thì hiện thông báo "Đã xảy ra lỗi vui lòng kiểm tra lại" và không lưu được.

Báo lỗi khi thêm mới khách hàng

Nguyên nhân: 

Nguyên nhân 1: Tài khoản (user) thu ngân không có quyền thêm mới Khách hàng - Thẻ VIP,  kiểm tra phân quyền bằng cách vào website quản trị https://dantrisoft.vn/ đến menu Hệ thống >> Phân quyền xem các thông số theo ảnh.

Xem phân quyền tài khoản có được thêm Khách hàng - Thẻ VIP

Xử lý: Vào phân quyền để tài khoản có quyền thêm mới Khách hàng - Thẻ VIP, sau khi phân quyền xong phải yêu cầu thu ngân thoát phần mềm rồi đăng nhập lại để cập nhật phân quyền mới.

Nguyên nhân 2: mã khách hàng bị trùng. 

Xử lý: chỉ cần đổi lại mã khách hàng thành một mã khác để không bị trùng, sau đó nhấn lưu và kiểm tra lại có được hay không.

Nguyên nhân 3: Dữ liệu chưa được đồng bộ giữa máy chủ và máy tính của thu ngân/kế toán.

Xử lý: cho đồng bộ dữ liệu giữa máy chủ và máy tính thu ngân bằng cách: Vào menu Thiết lập >> chọn đồng bộ dữ liệu, tải dữ liệu đồng bộ. Sau đó thực hiện lại thao tác thêm mới khách hàng lại để xem có được hay không.


Cách xử lý khác: nếu 2 cách trên không thực hiện được thì hãy dùng cách Thêm mới khách hàng bằng trình duyệt website bằng cách đăng nhập website quản trị https://dantrisoft.vn/ vào Danh mục >> Khách hàng - Thẻ Vip và nhấn Thêm mới thông tin khách hàng.

- Với thêm mới thông tin khách hàng bằng cách này sẽ phù hợp với việc thêm danh sách khách hàng đã có sẵn (thêm hàng loạt). Nhược điểm của cách này là sau khi thêm mới ở web thì để ứng dụng thu ngân cập nhật dữ liệu thì bắt buộc phải thoát phần mềm rồi đăng nhập lại thì thông tin mới được load về.


Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software