Ứng dụng order và xem báo cáo bằng điện thoại không load được thông tin

Tình trạng: Khi đăng nhập bằng ứng dụng order bằng điện thoại hay app xem báo cáo kinh doanh thì báo lỗi như ảnh và không xem được. 

Ứng dụng xem báo cáo kinh doanh báo lỗi

Nguyên nhân: Câu thông báo có ý nghĩa là ứng dụng không load được dữ liệu vì một trong các lý do: 

(1) Điện thoại không kết nối được internet (không có 3G, hoặc không bắt sóng được wifi, hoặc lỗi kết nối internet...) 

(2) Lỗi này hiếm gặp, là lỗi do hệ thống Server của DanTriSoft bị treo; 

(3) Lỗi này càng hiếm gặp hơn, là do lỗi của hệ điều hành iOS hay Android bị lỗi tạm thời. Cách xử lý: kiểm tra các nguyên nhân gây ra lỗi và khắc phục, sau đó thoát ứng dụng rồi đăng nhập lại để kiểm tra. Nếu trường hợp lỗi Server hay của hệ điều hành iOS hay Android thì vui lòng 30 phút hãy truy cập lại.