Máy tính bị lỗi không thao tác được nhưng máy khác dùng bình thường

Tình trạng: khi mở các trình duyệt web để đăng nhập vào www.DanTriSoft.vn thì đăng nhập được nhưng một số chức năng phần mềm không thực thi (click vào button nhưng không hoạt động) và khi thao tác bằng order app và nhấn in chế biến/in hóa đơn thì hiện ra lỗi như ảnh, dù rằng đã thử bằng các trình duyệt cốc cốc, chrome, firefox... vẫn không được. Nhưng khi dùng máy tính khác để truy cập thì thấy hoạt động bình thường. 

Lỗi khi dùng app order nhấn in ấn

Cách xử lý

(1) Kiểm tra lại ngày/tháng/năm của máy tính đã đúng chưa, rất có thể ngày/tháng/năm của máy tính bị sai với ngày giờ hiện tại của server, nếu như vậy chỉ cần chỉnh lại cho đúng với thực tế là sẽ hết lỗi và sử dụng được bình thường.

(2) Nếu ngày/tháng/năm của máy tính đã đúng thì có thể máy tính đã bị thiếu/bị lỗi .NET Framework. Với Windows 7 bạn hãy tải và cài đặt lại là sử dụng được tải .NET Framework. Với Windows 10/8 bạn hãy kích hoạt lại .Net Frameword theo video hướng dẫn kích hoạt .Net Fraework.