Không nhập được số thập phân (ví dụ 0,5 hay 1,75...) vào phần mềm

Tình trạng: khi sử dụng ứng dụng bán hàng của thu ngân/kế toán gõ số nguyên (1, 2, 3, 4...) đều được nhưng gõ số thập phân (ví dụ 0,5 hay 1,75...) thì không thể gõ được bằng bàn phím, kể cả việc click chuột vào bàn phím ảo của DanTriSoft vẫn không được. Nguyên nhân: máy tính đang để định dạng cách nhập số không theo chuẩn của Việt Nam nên phần mềm không hiểu cách nhập liệu.

Cách xử lý: xem hướng dẫn Chỉnh định dạng nhập liệu số, ngày tháng, tiền tệ theo chuẩn của Việt Nam theo chi tiết ở bên dưới.

Đối với một số phần mềm ứng dụng trong đó có Dân Trí Soft, cũng như một số file excel được định dạng theo chuẩn format ngày giờ cũng như kiểm tiền tệ của Việt Nam thì chúng ta phải điều chỉnh lại hệ thống cho phù hợp với việc định dạng này. Trong bài này sẽ hướng dẩn cách chỉnh định dạng này giờ cho Windows 7, 8 và 10 nếu định dạng hiện tại vẫn chưa theo chuẩn này, gây ra tình trạng là gõ thông tin bị lỗi.

Để có thể điều chỉnh lại định dạng ngày giờ và tiền tệ, chúng ta phải tiến hành truy cập vào Control Panel của máy tính. Đối với Windows 7 chúng ta chọn Region and Laguage, còn đối với Windows 10, 8 chúng ta chọn Change date, time, or number format. Trong tab Formats, nhấn vào nút Additional settings…
Cách chọn ở Windows 10

Cách định dạng ngày/tháng/năm

Trong hộp thoại Customize Format, để có thể định dạng lại ngày, ta chọn tab Date. Trong tab này, để chuyển đổi định dạng ngày giờ sang dạng ngày/tháng/năm mà chúng ta thường dùng thì ta sửa lại tại ô Short date trong Date formats thành dd/MM/yyyy (tức là định dạng ngày/tháng/năm).
Gõ định dạng chuẩn của Việt Nam: dd/MM/yyyy

Cách định dạng đơn vị tiền tệ

Để chuyển đổi đơn vị tiền tệ ta chọn tab Currency. Chúng ta có thể thay thế biểu tượng $ thành VND.
Thay đổi đơn vị tiền tệ chuẩn cho máy tính

Cách định dạng số để nhập thập phân

Để thay đổi định dạng số, ta chọn tab Numbers.
Thay đổi định dạng số, định dạng cách nhập liệu số thập phân
Đối với định dạng số theo mặc định kiểu US thì dấu phẩy (,) được dùng để dánh dấu một nhóm (group) số, còn dấu chấm (.) được dùng để đánh dấu phần lẽ. Ví dụ số một trăm nghìn thì sẽ được biểu diển là 100,000 và số có phần lẻ sẽ được biểu diễn là 3.5 (đọc là ba phảy năm). Để có thể chuyển đổi thành dịnh dạng theo kiểu Việt Nam thường dùng ta chuyển đổi như sau:

Trong ô Decimal symbol thay dấu  chấm (.) thành dấu phẩy (,) hoặc làm ngược lại.
Trong ô Digit grouping symbol thay dấu phẩy (,) thành dấu chấm (.) hoặc làm ngược lại.

Nhấn Ok để đồng ý. Sau đó vào kiểm tra lại xem đã nhập liệu được số thập phân chưa nhé!

Để được hỗ trợ chu đáo hãy tham dự cộng đồng DanTriSoft tại group https://zalo.me/g/mdxggl741