Reset kho về mặc định bằng 0, để nhập mới hàng tồn kho từ đầu

Sau một thời gian dài sử dụng phần mềm Dân Trí Soft, đã có rất nhiều hàng hóa mới được thêm mới cũng như nhiều hàng hóa không còn kinh doanh nữa, thông tin hàng hóa tồn kho có sai xót hoặc đơn giản doanh chủ muốn reset lại kho hàng bằng 0 mặc định để làm mới lại dữ liệu phiếu nhập kho để tồn kho đúng cũng như chuẩn hóa quản lý kho và làm đúng ngay từ đầu thì bài này sẽ hướng dẫn cách thực hiện.

Những lưu ý vô cùng quan trọng

1. Đây là nghiệp vụ reset kho hàng về 0, về kho rỗng nên dữ liệu tồn kho của tất cả hàng hóa sẽ bị đưa về bằng 0, do đó cần suy xét rất cẩn thận trước khi sử dụng chức năng này, bởi vì sau khi thanh lý sẽ không lấy lại được dữ liệu tồn kho cũ.

2. Để lưu lại thông tin tồn kho để tránh rủi ro dữ liệu nên sử dụng chức năng export ra excel (xuất ra file excel) để lưu file, để có thể sử dụng khi cần.

3. Việc này nên được thực hiện vào cuối ngày sau khi kết ca xong tất cả, hoặc trước khi bắt đầu vào ca mới trong ngày, thời gian hệ thống tính toán sẽ mất từ 5 - 15 phút.

Cách thức reset kho hàng về 0

Vào menu Hệ thống >> Cấu hình hệ thống >> click Reset kho hàng >> chọn Thanh lý >> hiện câu thông báo và chọn Yes (đồng ý) >> chờ để hệ thống bắt đầu thanh lý dữ liệu kho hàng về 0. Sau khi có thông báo Thành công, hãy vào kiểm tra báo cáo kho hàng để chắc chắn rằng dữ liệu đã đưa về 0, sau đó sẽ làm các nghiệp vụ nhập kho - xuất kho... để đưa dữ liệu vào phần mềm. Hãy chú ý nguyên tắc là "làm đúng ngay từ đầu" bao giờ cũng tiết kiệm và hiệu quả hơn hết.
Chọn chức năng Reset kho hàng để làm mới lại kho từ đầu.

Theo DanTriSoft

Để được hỗ trợ chu đáo hãy tham dự cộng đồng DanTriSoft tại group https://zalo.me/g/mdxggl741