Hướng dẫn nghiệp vụ trả hàng (khách trả lại hàng đã mua)

Nghiệp vụ hàng bán bị trả lại phát sinh khi khách hàng có nhu cầu trả/đổi lại hàng khác & cửa hàng có chính sách cho đổi trả.
Khi nghiệp vụ hàng bán bị trả lại (Dân Trí Soft gọi tắt là Trả hàng) thì phần mềm sẽ ghi nhận như sau:
(1) Hàng hóa được nhập lại vào kho hàng với giá vốn là giá thu lại món hàng.
(2) Sổ quỹ tiền sẽ giảm xuống (hoặc công nợ phải khu của khách hàng trả hàng được giảm xuống vì phần mềm tự động cấn trừ).
(3) Sẽ có liệt kê phiếu trả hàng để kiểm soát.

Thực hiện ngay trình duyệt web

Thực hiện nghiệp vụ Trả hàng ngay trên trình duyệt bán hàng ở website www.DanTriSoft.vn

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm bằng trình duyệt web và màn hình bán hàng >> Trả hàng.
Nhấn vào nút Trả hàng để thực hiện nghiệp vụ hàng bán bị trả lại
Bước 2: Nhấn Tìm Hàng Hóa >> Tìm số hóa đơn hoặc Tên khách hàng hoặc Tên hàng hóa để tìm ra chính xác hàng cần trả.

Bước 3: Nhấn check chọn tên hóa đơn (nếu khách hàng còn giữ bill thanh toán) hoặc check chọn tên hàng hóa cần trả >> Nhấn chọn.
Nhấn chọn số hóa đơn (bill) hoặc chọn món hàng
Bước 4: Điền thông tin khách trả >> Lưu >> In ấn.

Đến bước này phần mềm sẽ tính toán như sau:

- Hàng hóa khách trả được tự động nhập lại vào kho hàng (kho hàng tăng lên).

- Sổ quỹ tiền (tiền mặt/ngân hàng):
   + Với khách lẻ (khách không mua nợ) trả hàng thì sổ quỹ tiền bị giảm, vì phần mềm tự động hạch toán nghiệp vụ Chi trả khách bằng đúng với số tiền trả lại cho khách khi thực hiện nghiệp vụ hàng bán bị trả lại.
   + Với khách hàng trả hàng có mua nợ (có công nợ phải thu khách hàng) thì phần mềm tự động cấn trừ công nợ phải thu.

- Phần mềm tự động hạch toán đây là một nghiệp vụ chi tiền (chi phí), theo mặc định là mã CKH (tức chi khách hàng trả hàng), nên khi xem Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có phản ánh số tiền này. Nếu hàng bán bị trả lại nhiều, chiếm tỉ trọng lớn thì người chủ/quản lý cần nhìn nhận lại nguyên nhân để có cách khắc phục tốt hơn.

Bước 5: Để quản lý nghiệp vụ hàng bán bị trả lại, xem tại: menu Doanh thu >> Danh sách phiếu trả hàng sẽ liệt kê chi tiết các phiếu trả hàng.


Thực hiện ở ứng dụng bán hàng

Thực hiện nghiệp vụ Trả hàng ngay ở ứng dụng bán hàng trên máy tính, chuyên dành cho nhân viên thu ngân.

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng bán hàng trên máy tính chuyên dành cho thu ngân, sau đó nhấn vào nút Trả hàng (hoặc phím tắt F9) sẽ hiện ra cửa sổ thực hiện nghiệp vụ trả hàng.
Nhấn vào nút Trả hàng hoặc dùng phím tắt F9
Bước 2: Nhấn Tìm Hàng Hóa >> Tìm số hóa đơn hoặc Tên khách hàng hoặc Tên hàng hóa để tìm ra chính xác hàng cần trả.
Nhấn tìm hàng hóa để có thể tìm kiếm theo số hóa đơn, theo tên hàng...
Bước 3: Nhấn check chọn tên hóa đơn (nếu khách hàng còn giữ bill thanh toán) hoặc check chọn tên hàng hóa cần trả >> Nhấn chọn.

Bước 4: Điền thông tin khách trả >> Lưu >> In ấn.

Đến bước này phần mềm sẽ tính toán như sau:

- Hàng hóa khách trả được tự động nhập lại vào kho hàng (kho hàng tăng lên).

- Sổ quỹ tiền (tiền mặt/ngân hàng):
   + Với khách lẻ (khách không mua nợ) trả hàng thì sổ quỹ tiền bị giảm, vì phần mềm tự động hạch toán nghiệp vụ Chi trả khách bằng đúng với số tiền trả lại cho khách khi thực hiện nghiệp vụ hàng bán bị trả lại.
   + Với khách hàng trả hàng có mua nợ (có công nợ phải thu khách hàng) thì phần mềm tự động cấn trừ công nợ phải thu.

- Phần mềm tự động hạch toán đây là một nghiệp vụ chi tiền (chi phí), theo mặc định là mã CKH (tức chi khách hàng trả hàng), nên khi xem Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có phản ánh số tiền này. Nếu hàng bán bị trả lại nhiều, chiếm tỉ trọng lớn thì người chủ/quản lý cần nhìn nhận lại nguyên nhân để có cách khắc phục tốt hơn.

Bước 5: Để quản lý nghiệp vụ hàng bán bị trả lại, phải đăng nhập bằng trình duyệt web vào www.DanTriSoft.vn và vào menu Doanh thu >> Danh sách phiếu trả hàng.