Tải và cài driver máy in bill, in mã vạch, cách lắp đặt

Dưới đây là hướng dẫn tải driver máy in và cách cài đặt driver máy in để sử dụng được.
Máy in hóa đơn Zywell
- Tải driver các máy Zywell: driver Zywell, tools LAN

Máy in Xpos
- Tải driver Xpos Q80I: máy mẫu mới 8/2019.
- Tải driver Xpos Q80U/L, khi cài đặt chọn mã máy XP-80C, nếu sai mã máy sẽ không tự động cắt. 

Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt driver máy in

Hướng dẫn cài đặt qua mạng LAN

Máy in mã vạch Xpos/Xprinter 350B 
- Driver máy in: driver máy in Xpos 350B
Driver và sử dụng máy in tem in mã vạch Xprinter và Xpos

Hướng dẫn cài đặt máy in mã vạch Xpos 350B