Khi nhấn in hóa đơn bị báo lỗi, không in được

Nguyên lý vận hành của phần mềm DanTriSoft: Khi nhấn lệnh in ấn từ phần mềm Dân Trí Soft thì phần mềm sẽ xuất ra 1 file in và đẩy đến máy in...

Lỗi không vào được phần mềm thu ngân ở máy tính Windows 10

Khi đăng nhập vào phần mềm thu ngân thì thông báo lỗi, xử lý rất lâu và sau đó đăng xuất ra khỏi phần mềm và không sử dụng được. Nguyên nhân...

Đăng nhập bằng trình duyệt web thì không thấy nút Thêm mới, nút Lưu

Tình trạng: khi sử dụng phần mềm Dân Trí Soft bằng trình duyệt website thì không thấy nút Thêm mới ở đâu cả, làm thế nào để lấy nút Thêm mớ...

Lỗi hiển thị từ ngữ ở phần mềm khó hiểu, kỳ lạ, tối nghĩa

Tình trạng: khi sử dụng phần mềm Dân Trí Soft bằng trình duyệt web (Chrome, Cốc Cốc, Firefox, Opera...) thì hiển thị những từ ngữ hay những ...

Phần mềm hiển thị trên trình duyệt web bị lỗi

Khi dùng trình duyệt web để xem thì bị lỗi hiển thị như ảnh dưới. Lỗi hiển thị trên trình duyệt web Nguyên nhân : thường nguyên nhân là do n...

Máy tính bị lỗi không thao tác được nhưng máy khác dùng bình thường

Tình trạng: khi mở các trình duyệt web để đăng nhập vào www.DanTriSoft.vn thì đăng nhập được nhưng một số chức năng phần mềm không thực thi...

Không gõ được tiếng Việt có dấu vào phần mềm

Với Windows 10 thường gặp tình trạng chương trình gõ tiếng Việt Unikey sử dụng trong Word, Excel đều ok nhưng khi chạy một số phần mềm ứng...