Nguyên nhân và cách xử lý các trường hợp lỗi với phần mềm tính tiền giờ

Dưới đây là các tình huống phát sinh lỗi với chức năng tính tiền giờ của phần mềm DanTriSoft với nguyên nhân và cách xử lý cụ thể.

1. Không tính giờ - không in bill - không lưu hóa đơn được

Tình trạng: khi nhấn Tính tiền giờ thì phần mềm không hoạt động nên khi nhấn In hóa đơn và Lưu hóa đơn đều báo lỗi rồi dẫn đến tình trạng bàn/phòng bị treo mà không giải phóng được.

Nguyên nhân: Khi nhấn vào chức năng Tính tiền giờ, hãy kiểm tra xem Giờ vào và Giờ ra có đúng với logic bình thường là Giờ vào phải trước thời gian của Giờ ra hay không. Ví dụ ảnh dưới này là Giờ vào lại sau thời gian của Giờ ra, tức là người thu ngân đã chỉnh sửa Giờ ra nhầm lẫn và gây ra sai logic tức Giờ ra lại trước Giờ vào nên gây ra tình trạng lỗi như trên.
Thu ngân đã chỉnh sửa Giờ ra nhầm lẫn và gây ra sai logic tức Giờ ra lại trước Giờ vào
Cách xử lý: Chỉnh lại Giờ ra và Giờ vào cho chính xác và nhấn Tính tiền giờ lại là phần mềm tính toán bình thường.