Windows update báo lỗi access is denied và không update Windows được

Cần update Windows 10 nhưng khi update thì báo lỗi, làm nhiều cách nhưng vẫn không thể update được Windows, bài viết này sẽ hướng dẫn cách xử lý tình trạng lỗi này.
Windows update báo lỗi access is denied
Bước 1: Chỉnh cấu hình tại Local user and Groups và chạy update.

Nếu vẫn không được thì chuyển sang bước 2.

Bước 2. Chỉnh registry và sửa thông tin tại wuauserv.

Video hướng dẫn chi tiết sửa lỗi Windows update báo access is denied